ÁSZF - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák el jelen általános szerződési feltételeinket, mert annak használatával a felhasználó automatikusan elismeri, elfogadja változatlan formában az abban rögzített feltételeket.

I. Vásárlási feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen szerződéses feltételek a Vinito Pince Kft. (Székhely: 3932 Erdőbénye, Kossuth út 36.) elektronikus, on-line boltjában történő vásárlásra érvényesek, a jelen feltételek alapján kötött szerződés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Kizárólag 18 éven felüli személyek megrendeléseit áll módunkban elfogadni, és a megrendelt termékeket a szállítás során kizárólag 18 éven felüli személyeknek áll módunkban átadni. A jelen szerződéses feltételek elfogadásával és a megrendeléshez szükséges adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vinito Pince Kft. a személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő módon kezelje, feldolgozza. A jelen honlapon keresztül történő megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar.

2. A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a "Kosárba" gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A felső menüsáv "Kosár" gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

3. A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Kifizetés" gombra. A vásárláshoz nincs szükség regisztrációra. Itt kell megadnia a számlázási adatait és választhatja a céges számlázás lehetőséget is, áttekintheti még egyszer rendelésének tartalmát és végösszegét.
Amennyiben úgy dönt, hogy szeretne újabb terméket hozzáadni a rendeléséhez, esetleg módosítani szeretné a kosárba helyezett termékeket, akkor a "Vissza a kosárhoz" gombra kattintva ezt megteheti.
Amennyiben véglegesnek találja kosara tartalmát a "Folytatás" gombra kattintva továbbléphet. Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, azt itt adhatja meg. Itt választhatja ki az átvétel módját is. A "Folytatás" gombra kattintva az esetleges szállítás díja hozzáadódik a vásárlás végösszegéhez. Ezt követően választhatja ki a fizetés módját. Utánvétes fizetés választása esetén további bruttó 200 Ft díj adódik hozzá a vásárlás végösszegéhez.

A "Folytatás" gombra kattintva láthatja a rendelés részleteit, valamint a szállítási módot és a választott fizetési módot.

Amennyiben egyetért a megrendelés tartalmával és részleteivel és elfogadja a Felhasználási feltételeket, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a "Megrendelés befejezése" gombra.

4. Szállítás feltételei

a. Személyes átvétel: a megrendelt termékeket - választása szerint - személyesen átveheti a Vinito Pince Kft. székhelyén (3932 Erdőbénye, Kossuth út 36.), előzetesen telefonon egyeztetett időpontban (06/30/748 0503 telefonszámon). Személyes átvétel esetén kiszállítási díj nem kerül felszámításra. Az átvételre a megrendelés visszaigazolásától számított 5 napon belül van lehetőség. Amennyiben a termék megrendelésére 5 napon belül nem került sor, úgy a szerződés lehetetlenül, a termék újraértékesíthető/megrendelhető státuszba kerül.
b. Kiszállítás futárszolgálattal: lásd részletesen az 5. pontban.
Az MPL futárszolgálattal történő kiszállítás történhet utánvétes (azaz futárnál történő) fizetéssel, vagy előre utalással. A kiszállítás egyéb feltételeire minden esetben a Magyar Posta MPL üzletszabályzatában és hirdetményeiben rögzített feltételek irányadók.

5. Kiszállítási információk, a szállítás díjszabása

A www.vinito.hu weboldalon kiszállítással megrendelt termékeket a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szállítja ki. A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fenntartott ügyfélszolgálat telefonszáma munkanapokon 8:00-16:00 óráig: 36 1 767 8272
e-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
web: www.posta.hu

A kiszállítással megrendelt termékek házhozszállítása súlytól függetlenül bruttó 2000.- Ft.
Csomagolási költséget nem számítunk fel.

A szállítás meghiúsul, ha (i) akár az első szállítás megkísérlésével is megtagadják az átvételt, mely esetben második szállításra nem kerül sor, ha (ii) a második szállítás alkalmával sem veszi át senki a megrendelt árut a szállítás helyeként megadott címen. A szállítás meghiúsulása esetén a szerződés lehetetlenül, melyről e-mail útján értesítjük.

Külföldre történő megrendelést sajnos nem áll módunkban teljesíteni.

6. Fizetési feltételek, árak

Az alábbi fizetési módok közül választhat, melyet a vásárlási, megrendelési folyamat véglegesítésénél tud kiválasztani:

a. Személyes átvétellel történő vásárlás esetén készpénzzel, az átvételkor;

b. Utánvétes vásárlás és kiszállítás esetén a futárnál készpénzzel, az átvételkor;

c. Előre utalás
Utalási adatok:
Jogosult neve: Vinito Pince Kft. 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11734145-21228476

Áraink minden esetben forintban értendők, bruttó árakat jelentenek, és tartalmazzák az Áfát.

A termékek ára a szállítási költségeket nem tartalmazza. A Vinito Pince Kft. a termékeket a vételár hiánytalan kiegyenlítése esetén, annak feltételével adja át, addig a tulajdonjogot fenntartja.

A vásárlásról kiállított számla minden esetben a megrendelt áru átadásával egyidejűleg, a csomagolásban kerül átadásra.

7. Hibás teljesítés esetére vonatkozó szabályok

Hibás teljesítésnek minősül, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

Az átvétel alkalmával a megrendelő azt köteles ellenőrizni, hogy a leszállított áru sérült-e. Amennyiben a szállítás során megrendelő ezt elmulasztja ellenőrizni, utólag nem támaszthat hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt a szállításból eredő sérülésekből fakadóan.
Az ellenőrzés alkalmával a csomagoláson ill. a termékeken észlelt sérülés (szakadás, ázás, törés, stb.) esetén a megrendelő jegyzőkönyv felvételét köteles kérni, és ne vegye át a terméket. Reklamációját így tudja a Vinito Pince Kft. érdemben kezelni.

a. Termékszavatosság
Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója, így termékszavatossági igény az előállítóval vagy a forgalmazóval szemben érvényesíthető. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

b. Kellékszavatosság
A fogyasztó a Szolgáltatóval, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Szavatossági igényként - a fogyasztó választása szerint - elsődlegesen kijavítást, illetve ha ezt a megrendelt termék jellege nem teszi lehetővé, kicserélést kérhet, másodlagosan árleszállítást igényelhet, illetve elállhat a szerződéstől, azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Kicserélés esetén 15 napon belül vállaljuk a kicseréléssel érintett termékek szállítását. A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A megrendelt termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényét haladéktalanul, legkésőbb a szállítás napját követő két hónapon belül jelentheti. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

Kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, az elévülési idő egy év.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

c. Jótállás
A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. alapján jótállási jog illeti meg a 10.000.- Ft eladási ár feletti, a Korm. rend. 1. sz. mellékletében feltüntetett ingóságok tekintetében. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

Ezen jótállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében, továbbá a fogyasztók által a Korm, rend. mellékletében nem szereplő ingóságok tekintetében a Szolgáltató. szerződésen alapuló jótállási kötelezettséget nem vállal.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, de egyébként a jótállásból fakadó jogok az a. és a b. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül gyakorolhatóak.

8. Elállás

A fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklási kötelezettség nélkül megilleti az elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, azaz a megrendelés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállás jogát a fogyasztó az erről szóló nyilatkozatának e-mailen történő elküldésével/kifejezett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az elálló nyilatkozatot a fogyasztó a határidő előtt elküldte.

A fogyasztó elállása esetén köteles a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére.

Amennyiben a fogyasztó a termék visszaszolgáltatása során nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

A Vinito Pince Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítésre eltérő megállapodás hiányában ugyanolyan fizetési móddal kerül sor, ahogyan a megrendelés során történt. A Vinito Pince Kft.-t azonban mindaddig visszatartási jog illeti meg, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Vinito Pince Kft, 3932 Erdőbénye, Kossuth út 36. című telephelyére.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

9. Csere
Csere az áru átvételétől számított 14 napon belül kérhető, azzal, hogy a visszaküldés és az újbóli csomagküldés költsége a megrendelőt terheli. Csak hiánytalan, felbontatlan, gyári csomagolású, nem használt terméket áll módunkban kicserélni.

II. Adatvédelem

A Vinito Pince Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi az adatkezelést.

III. Jogi nyilatkozat

A Vinito Pince Kft. weboldalán megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logókat, védjegyeket, grafikai megoldásokat) a Vinito Pince Kft. szellemi tulajdonát képezik, ezek szerzői, illetve védjegyjogi oltalom alatt állnak. A Vinito pince Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, reprodukálni, átalakítani, tárolni, felhasználni. A honlap tartalmának jogellenes használata polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A Vinito Pince Kft. törekszik a honlap naprakész állapotban való tartására és az ott megjelenő adatok, információk pontosságára, ugyanakkor honlapon megjelenő esetleges téves információkért, a honlap működésének esetleges akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért a Vinito Pince Kft. felelősséget nem vállal.

IV. Panaszkezelés

Fogyasztói panasz esetén a panasz részletes leírását e-mailben vagy postai úton lehetséges megküldeni. A Vinito Pince Kft. a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy postai úton.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. A Békéltető Testület elérhetősége:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Ideiglenes székhely: 3525 Miskolc, Vologda utca 3.

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefon: (46) 501-091, 501-875

Telefax: (46) 501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

A Békéltető Testület eljárása illetékmentes. A Vinito Pince Kft. ezúton nyilatkozik, hogy a békéltető eljárásban részt vesz, ott vállalja a nyilatkozattételt, ám a Békéltető Testület döntését magára kötelezőnek nem ismeri el, azt csak ajánlásként fogadja el.

V. Impresszum

Cégnév: Vinito Pince Kft.
Székhely: 3932 Erdőbénye, Kossuth út 36.
Adószám: 25722800-1-05
Cégjegyzék szám: .05-09-029058
Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: Magyar
Számlaszám: Gyöngyös Mátra Takarékszövetkezet: 62000040-11032807
Elektronikus Ügyfélszolgálat/Email: vinitokft@gmail.com
Telefonos Ügyfélszolgálat: 0630/7480503 (Munkanapokon 9-16 óráig)
Webcím: www.vinito.hu
Felelős kapcsolattartó: Dr. Tóth Gábor György


Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 9-16 óráig

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai
Cégnév: Webnode AG,
azonosító CH - 170.3.036.124-0,
székhely: Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland,
kapcsolati e-mail: support@webnode.com